หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม (ELP)

ป้าหมายวงกว้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม (ELP) ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษา:

  • สามารถที่จะใช้และมั่นใจในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายของการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ
  • ระบุและใช้ทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาความสามาระเปรียบเทียบได้กับการได้รับ IELTS 6.0 คะแนน ในสี่ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: การพูด การเขียน ไวยากรณ์ และการอ่าน
Progression Flow Chart

 

Click..